Alster SSRK-utställning 2 December

1:2 ukl CK,4 btkl
Bonfreight Last Kiss   Ägare: Lisbeth Bark
1:4 HP ukl
Bonfreight La Meere Sweep   Ägare: Susanne Bergh
1:2 HP
Bonfreight Lilleman Quick   Ägare: Jessica Lundahl
1:a kv ökl
Bonfreight Coconut    Ägare: Marie Bergström
1:2 CK chkl
SUCh Comics Confident Lady   Ägare: Helena Bergh
1:2 valp- I.
Comics Summer Time   Ägare: Susanne Bergh   

Grängesberg SSRK-utställning 11 November

1:3 ukl HP
Bonfreight Last Kiss   Ägare: Lisbeth Bark
1:a kv ukl
Bonfreight La Meere Sweep  Ägare: Susanne Bergh
1:a kv ukl
Comics Summer Time   Ägare: Susanne Bergh

FLATSHOW  FRK/Värmland 13 Oktober

1 chkl: 2 Btkl
SUCh Comics Confident Lady   Ägare: Helena Bergh
1 ukl: 3 Btkl
Bonfreight La Meere Sweep   Ägare: Susanne Bergh
2 ukl: 5 Btkl
Bonfreight Little Honda   Ägare: Camilla Pettersson
BIM Valp- I
Comics Summer Time    Ägare: Susanne Bergh
  
Köping-SSRK utställning 7 Oktober

1:2 ukl HP
Bonfreight Last Kiss   Ägare: Lisbeth Bark
1:4:a ukl
Bonfreight Little Honda  Ägare: Camilla Pettersson

Sunne-Jaktprov 23 September

2:a ukl
Bonfreight Little Honda   Ägare: Camilla Pettersson

Askersund-SKK utställning11 Augusti

1:1 ukl CK
Bonfreight Last Kiss   Ägare: Lisbeth Bark
1:2 ökl, CK, 5:e placering bästa tik
Bonfreight Coconut  Ägare: Marie Bergström

Sunnansjö-jaktprov 28 Juli
2:a ökl och SUCh titel för vår "Julia" - SUCh Comics Confident Lady

Medskog -jaktprov 19 Augusti
3:a Nkl
Bonfreight Coconut   Ägare: Marie Bergström