Cacis A Wish Come True- Minto
(multiCh SJCh Almanza Emergency Brake -e. )

f. 2006-06-10. Ägare Susanne Bergh

HD-A
CK-utställning

"Minto" är halvbror med vår gamla Chivas. Han gör allt för matte och apportear spontant både dött och levande.
Vi har stora förhoppningar om honom.
2xBIM valpklassII,  SSRK-utställning
Jaktprov 2:a nkl