Dark Lady´s This Is Heaven - Sally
(Ch Hempts Scott - SU(u)ch Almanza Cyperspace)

f 2006-12-14.    Ägare: Camilla Pettersson

Utställning: 1 junkl
Jaktprov: 1 ukl, 1 ökl
Viltspår: Gk Anl. klass